بیوگرافی

بهار قریشی

نقاش، تصویرساز و طراح گرافیک

کارشناس ارشد گرافیک

عضو انجمن طراحان گرافیک ایران